• Home
  • Limitation de responsabilité

Limitation de responsabilité

De door Borstelfabriek Holland BV op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of dienst. De door Borstelfabriek Holland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Borstelfabriek Holland alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Borstelfabriek Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Borstelfabriek Holland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Borstelfabriek Holland.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Borstelfabriek Holland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing. 
logo

Cosma Borstelfabriek Holland
Fahrenheitstraat 8 A
6003 DC Weert

T: +31 (0)495 532 354
E: 

Bureau en France
T: +33 (0)344 85 91 06
P: +33 (0)680 08 20 66

En utilisant ce site, vous acceptez notre politique de cookies.